Finanskalender

29. marts 2022
Årsrapport 2021
25. april 2022
Ordinær generalforsamling
19. maj 2022
Delårsrapport, 1. kvartal 2022
30. august 2022
Delårsrapport, 1. halvår 2022
8. november 2022
Delårsrapport, 1-3 kvartal 2022