Generalforsamling for Ennogie Solar Group - 26. april 2024

Ordinær generalforsamling

Bestyrelsen i Ennogie Solar Group A/S (CVR-nr: 39703416) har d. 4. april 2024 indkaldt til ordinær generalforsamling fredag d. 26. april 2024 kl. 14 hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, DK-2100 København Ø.

Brevstemme, bestyrelsesfuldmagt og afkrydsningsfuldmagt kan afgives skriftligt og elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside. Proceduren er nærmere beskrevet sidst i indkaldelsen.

På dagen for indkaldelsen er aktiekapitalens størrelse DKK 31.359.652 fordelt på 31.359.652 stk. aktier á nominelt DKK 1,00.

Hvert aktiebeløb på DKK 1,00 giver én stemme. Selskabet ejede på indkaldelses­tidspunktet 10.453 stk. egen aktier og det samlede antale cirkulerende aktier og stemmer i selskabet var dermed 31.349.199 stk. 

Dagsorden og de fulde forslag kan downloades her [LINK]

Bilag: Årsrapport 2023 [LINK]

Bilag: Vederlagsrapport [LINK]

Tilmelding kan foretages via selskabets Aktionærportal [LINK]

Tilmelding via indsendelse af blanket her [LINK]

Lad os sammen finde ud af:

Udfyld denne formular - så udarbejder vi et gratis uforpligtende tilbud til dig.